Commissiebericht

Vergadering Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport 12 april vervalt

De vergadering van de raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport van vandaag vervalt. De vergadering zou om 14.00 starten.

De onderwerpen die op de agenda van vandaag staan worden op een later moment besproken. De uitgangspunten voor het lokaal mediabeleid worden op 19 april als eerste agendapunt behandeld. Daarnaast wordt op 19 april besloten wanneer de Visie op de collectie Rotterdam en het Atelierruimte- en broedplaatsenbeleid worden behandeld.