Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 19 april


Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 19 april
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis - NB afwijkende locatie

Commissievergadering

  • Initiatiefnota ‘De vrijblijvendheid overboord’ over meer Rotterdamse regie op inburgering
  • Voortgangsrapportage beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 19 april
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis - NB afwijkende locatie

Commissievergadering

  • Uitgangspunten Lokaal Mediabeleid 2018-2023
  • Onderzoek Ombudsman naar privacy bij uitvoering Wmo en Jeugdwet ‘Het hemd van het lijf’
  • Jaarverslag Kinderombudsman
  • Beantwoording schriftelijke vragen Koranlessen in de Huizen van de wijk

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.