Raadsbehandeling Feyenoord City naar 11 mei

Fracties wensen meer voorbereidingstijd

De behandeling in de gemeenteraad van Feyenoord City is voorzien op donderdag 11 mei aanstaande.  Eerder werd nog uitgegaan van behandeling op donderdag 20 april. Gebleken is echter dat de raadsfracties meer tijd nodig hebben voor een zorgvuldige voorbereiding van dit onderwerp.