Meireces gemeenteraad

Reces van 24 april t/m 5 mei 2016


Van 24 april t/m 5 mei is de raad met reces. In deze periode zijn er geen reguliere raads- en commissievergaderingen. Wel zijn er op 24, 25 en 26 april openbare verhoren van de Onderzoekscommissie Boompjeskade. Zie het persbericht hierover voor meer informatie.

Op donderdag 11 mei is er een gemeenteraadsvergadering en op woensdag 17 en donderdag 18 mei zijn er commissievergaderingen. Meer informatie over de agenda's van deze vergaderingen ontvangt u zoals altijd in de week voorafgaand aan de vergaderingen.