Commissiebericht

Activiteit raadscommissie 11 juli

Vanaf 10 juli is de gemeenteraad met reces. De eerste week is er nog wel een vergadering, omdat deze eerder niet door kon gaan. Hieronder de informatie over deze vergadering. Morgen ontvangt u een bericht met nadere informatie over het zomerreces.

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 11 juli
Aanvangstijd: 11.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Tussentijdse bevindingen Pilot Duisenberg
  • Herziene startnotitie accountantscontrole 2017

Deze vergadering zou oorspronkelijk 27 juni plaatsvinden, maar werd verzet naar 11 juli


De agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl.