PERSUITNODIGING

Op dinsdag 21 november 2017 vindt in het Maasgebouw van de Kuip het congres: ‘De energietransitie en het effect op de Rotterdamse ondergrond’ plaats.
Leden van de pers zijn van harte uigenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 

In 2050 hebben we een toekomstbestendige stad! Onze energievoorziening is betrouwbaar, betaalbaar, schoon en gezond. Dat is tijdens de klimaatconferentie in Parijs afgesproken. We gebruiken dan geen aardgas meer en koken en verwarmen ons huis met duurzame warmtebronnen. Het jaar 2050 lijkt nog ver weg, maar we moeten wel nu al aan de slag om woningen en gebouwen over te laten stappen op andere energiebronnen.

Dat vraagt veranderingen in zowel onze energie-infrastructuur onder de grond als in onze huizen. Gasnetten maken plaats voor warmtenetten en extra elektranetten. Een grote, ingrijpende opgave die we samen met de stad gaan oppakken.

Tijdens het congres gaan we de discussie aan met iedereen die te maken krijgt met de energietransitie en de ondergrondse werkzaamheden. Bedrijven, organisaties en ambtenaren, maar zeker ook de Rotterdamse burgers. Astronaut André Kuipers leidt de middag in door een beeld te schetsen van onze aarde en van de noodzaak van milieumaatregelen.

Programma:
12.30 – 13.30 uur inloop, bezoeken infomarkt
13.30 – 13.40 uur opening
13.40 – 14.20 uur André Kuipers
14.20 – 14.30 uur Astrid Madsen, procesmanager Energietransitie gemeente Rotterdam (De energietransitie als kans)
14.30 – 14.40 uur Henk van der Maas, Beheer Ondergrond gemeente Rotterdam (De Rotterdamse ondergrond en de Energietransitie)
14.40 – 14.50 uur Benaissa El Hammadi, Directeur Assetmanagement Stedin (Naar een duurzaam energiesysteem)
14.50 – 14.40 uur Sonja van Vooren, Eneco
(De Transitie van Aardgas naar Warmte in de Ondergrond)
15.00 – 15.30 uur pauze, bezoeken infomarkt
15.30 – 16.30 uur deelsessies (als u men zich hiervoor aangemeld heeft, mensen kunnen ook nog terecht bij de infomarkt)
16.30 – 17.00 uur terugkoppeling deelsessies
Vanaf 17.00 uur hapje en drankje en bezoek stands