Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 22 en 23 novemberCommissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte
Datum: woensdag 22 november
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Beheerkader Volkstuinen 2017
 • Uitvoeringsagenda Vastgoed
 • Wijzigingen Gemeenschappelijke regelingen recreatieschappen

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 22 november
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Erediensten in de Huizen van de Wijk
 • Raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam 2018

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid

NB - Deze vergadering is vervallen (de commissie vergadert weer op 29 november)

Datum:  woensdag 22 november
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Afdoening moties Vervoer over Water
 • Consultatiedocument OV-Visie en afdoening moties
 • Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 23 november
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Zienswijze evaluatie Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Aanpak straatintimidatie
 • Maatregelen jaarwisseling 2017 – 2018

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.