Agenda raadsvergadering

Donderdag 30 november, 10.00 uur, raadzaal

De raad vergadert over het initiatiefvoorstel-GonÒ«alves ‘Een vuist tegen kinderarmoede’. Verder worden besluiten genomen over het Beheerkader Volkstuinen Rotterdam 2017 en het Masterplan onderwijs ‘Bouwen aan de toekomst’. Ook komen er een aantal verordeningen en bestemmingsplannen aan de orde. Zo worden er besluiten genomen over de verordeningen ‘Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp’ en ‘AOW- en jeugdtegoed’. En over de bestemmingsplannen ‘Crooswijk’ en ‘Beschermd stadsgezicht Kralingen’.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van bijvoorbeeld een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.