Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 30 november, 10.00 uur, raadzaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Actualiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tweeminutendebat

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de verzoeken worden gehonoreerd.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.