Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 30 november 2017

Personalia

De raad benoemde A. (Arno) Bonte tot tweede plaatsvervangend voorzitter.

Tot leden van de commissie Verkiezingsaangelegenheden benoemde de raad L.C. (Leo) Bruijn (voorzitter), A. (Arno) Bonte, G.J.V. (Gerda) Eeuwijk, I.E. (Ingeborg) Hoogveld en S.J. (Setkin) Sies.

De gemeenteraad heeft…

… gedebatteerd over het initiatiefvoorstel-GonÒ«alves ‘Een vuist tegen kinderarmoede’. Het voorstel werd verworpen;

… gedebatteerd over het houden van religieuze, levensbeschouwelijke en politieke bijeenkomsten en erediensten in de Huizen van de Wijk. Dit op verzoek van CU-SGP, D66, Nida, GroenLinks, PvdA en de SP. De volgende moties zijn aangenomen:

… het ‘Beheerkader Volkstuinen Rotterdam 2017’ met algemene stemmen aangenomen. ln dit kader zijn de uitgangspunten rondom het beheer en verhuur van volkstuinen vastgelegd. Ook wordt aandacht besteed aan handhaving. De volgende motie is aangenomen:

… het masterplan onderwijs ‘Bouwen aan de toekomst’ vastgesteld. In het plan staat hoe het onderwijs meer toekomstbestendig gemaakt kan worden en welke bijdrage het onderwijs kan leveren aan de toekomst van Rotterdam. De fracties dienden 9 moties in. De volgende 2 zijn aangenomen:

… ingestemd met het wijzigen van de gemeenschappelijke regelingen Rottemeren, Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg en Natuur- en recreatieschap IJsselmonde;

… de reactie aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag over de evaluatie van de regeling vastgesteld.

Verordeningen

De raad stelde de volgende verordening (gewijzigd) vast:

  • Verkiezingsaangelegenheden
  • AOW- en jeugdtegoed Rotterdam 2017
  • Subsidieverordening Rotterdam 2014
  • Rottemeren 2018

De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam 2018 wordt de volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht. Dit vanwege het staken van de stemmen over een amendement. De raad nam wel de volgende moties aan:

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde het volgende bestemmingsplan vast:

  • Molenlaan en Lage Limiet. De volgende motie is aangenomen: Meldingsservice bestemmingsplannen (D66, Leefbaar Rotterdam, VVD, CDA, GroenLinks, CU-SGP)
  • Beschermd stadsgezicht Kralingen
  • Crooswijk
  • Honderdentienmorgen
  • Marthalaan in Hoogvliet
  • Motorstraatgebied

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.