Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 11 januari, 13.00 uur, raadzaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Actualiteiten

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de verzoeken worden gehonoreerd.

In verband met het plotselinge overlijden van mevrouw G. J. V. (Gerda) Eeuwijk (D66) start de gemeenteraad om 10.00 uur met een herdenkingsbijeenkomst.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.