Koninklijke onderscheiding voor zussen Riek Konijnenburg en Marian Bussem

Koning Willem-Alexander heeft H.J. (Riek) Konijnenburg-van Engelenburg en J.M. (Marian) Bussem-van Engelenburg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De twee zussen ontvingen deze koninklijke onderscheiding voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger bij Speeltuinvereniging Pernis.
 

Namens burgemeester Ahmed Aboutaleb reikte gemeentesecretaris Ina Sjerps de onderscheiding vandaag uit op de viering van het 65-jarig bestaan van de Speeltuinvereniging Pernis.

Riek
Riek Konijnenburg (27 augustus 1944) begon in 1972 met haar vrijwilligerswerk voor Speeltuinvereniging Pernis. Een jaar later werd zij algemeen bestuurslid, en sinds 1976 is zij tweede voorzitter. In die 46 jaar heeft mevrouw Konijnenburg zich ontfermd over allerlei activiteiten, zoals zaalverhuur, het dagelijks bestuur, schoonmaak en onderhoud, en evenementen organiseren zoals Sinterklaas. Zij was begeleider voor banenpoolers, voor gehandicapten die een werkplaats vonden op de speeltuin, en voor mbo-stagiairs. Haar ziel en zaligheid legt zij in de kinderknutselclub op woensdagmiddag en sjoelvereniging ‘de Zoevende Schijf’.

Marian
Marian Bussem (14 januari 1947) begon haar vrijwilligerswerk voor de speeltuinvereniging ook in 1972. Een jaar later werd zij eerste penningmeester, en sinds maart 1979 is zij eerste voorzitter. Net als haar zus Riek heeft zij een breed scala aan taken verricht voor de speeltuinvereniging, en ze mag zich sinds jaar en dag de drijvende kracht achter de speeltuin noemen. Zij is ook betrokken bij overleg met de gemeente en verzorgt de samenwerking met andere verenigingen en met scholen in het ‘dorp’ Pernis. Daarnaast is mevrouw Bussem samen met haar echtgenoot grondlegger van de linedancevereniging ‘Rijnmond Country Dancers’, die nauw is verweven met de speeltuinvereniging.

Met hun vrijwilligerswerk hebben Marian Bussem en Riek Konijnenburg een onmisbare bijdrage geleverd aan de belangrijke rol die de speeltuin heeft in Pernis, en in bredere zin voor de gemeenschap in Pernis.Orde van Oranje-Nassau
De Orde van Oranje-Nassau bestaat sinds 4 april 1892. Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van deze orde komen personen in aanmerking die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Het uitreiken van de onderscheiding vindt plaats bij een bijzondere gelegenheid zoals een afscheidsreceptie of jubileumviering, of tijdens de traditionele Lintjesregen (op de laatste werkdag vóór Koningsdag).

Meer informatie over koninklijke onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.