Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 14 juni, 10.30 uur, raadzaal

Let op: de vergadering begint om 10.30 uur.

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Verzoek om beraadslaging

Actualiteiten

Regeling van werkzaamheden

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de verzoeken worden gehonoreerd.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.