Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 5 juli

Personalia

De raad nam afscheid van de wethouders uit de collegeperiode 2014-2018 en benoemde de volgende collegeleden:B. (Bert) Wijbenga-van Nieuwenhuizen (VVD), S.A. (Bas) Kurvers (VVD), S. (Said) Kasmi (D66), A.L.H. (Adriaan) Visser (D66), A. (Arno) Bonte (GroenLinks), J. (Judith) Bokhove (GroenLinks), R. (Richard) Moti (PvdA), B.C. (Barbara) Kathmann (PvdA), S. (Sven) de Langen (CDA) en M.K.A. (Michiel) Grauss (CU-SGP).

De raad benoemde vervolgens K.J.P. (Kevin) van Eikeren (PvdA), N.D.Z.R. (Natasha) Mohamed-Hoesein (DENK), R.C.J. (Robin) de Roon, R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA) J. (Jimmy) Smet (GroenLinks) tot leden van de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft…

… uitgebreid gedebatteerd over het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ van de VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en CU-SGP. De oppositiepartijen dienden 48 moties in. De volgende vijf moties zijn aangenomen:

… het aantal wethouders en de tijdsbesteding vastgesteld. De raad verleent vrijstelling van de woonplaatsvereiste voor twee wethouders;

… met algemene stemmen de volgende motie aangenomen:

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.