Zomerreces gemeenteraad

Reces van 16 juli t/m 31 augustus

Van 16 juli tot en met 31 augustus 2018 is de raad met reces. In deze periode zijn er geen vergaderingen.

Donderdag 6 september is de eerste raadsvergadering na het reces. Naar verwachting zijn er de week daarna weer commissieactiviteiten. Meer informatie over de agenda’s ontvangt u zoals altijd in de week voorafgaand aan de vergaderingen.