Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 18 oktober, 10.00 uur, raadzaal

Het volgende verzoek is ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Tweeminutendebat

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of het verzoek wordt gehonoreerd.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem.Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.