Update raadsvergadering

Donderdag 29 november en donderdag 6 december, 10.00 uur, raadzaal


De raadsvergadering van 29 november is geschorst tot donderdag 6 december 10.00 uur. De volgende verzoeken om beraadslaging worden dan behandeld:

Aansluitend vindt er een reguliere actualiteitenraad plaats.

Update op bericht: Agenda raadsvergadering