Geheimhouding raadsdocumenten Rekenkamer


Het presidium van de gemeenteraad van Rotterdam, het overleg van de 13 fractievoorzitters, heeft unaniem besloten de geheimhouding over de raadsdocumenten die gebruikt zijn door de Rekenkamer bij het onderzoek naar de Erfpachtmaatregel Schiekadeblok op te heffen. Wel worden enkele passages zwart gemaakt om te voorkomen dat marktgevoelige informatie op straat komt te liggen.


De beslissing volgt op een verzoek van de Rekenkamer die hierdoor zijn rapport volledig openbaar kan maken. Een aantal partijen uit de gemeenteraad pleit stelselmatig voor volledige openbaarmaking van alle raadsdocumenten, maar gaan in deze uitzonderlijke situatie mee in de overweging om gevoelige marktinformatie uit te zonderen van openbaarmaking. Het opheffen van de geheimhouding gaat gepaard met een besluit van de gemeenteraad op 20 december.