Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 20 december, 11.00 uur, raadzaal


De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Interpellatiedebat

Verzoek om debat

Tweeminutendebat

Motie vreemd aan de orde van de dag

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorkliken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.