Commissiebericht

Commissievergaderingen 16 en 17 januari


Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 16 januari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Bouwmaatregelen Woningbouw Rotterdam 2018-2021 en Woningbouwakkoord 2018-2021

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 16 januari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgangsrapportage Stevige Start 2018 i.c.m. Regeling van Werkzaamheden over Fijnstof schaadt het brein van ongeboren kinderen
 • Voortgang kwetsbaar ouderschap
 • Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 16 januari
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Afdoening toezegging 'Effecten van de tegenprestatie in Rotterdam'
 • Arbeidsmarktontwikkelingen, n.a.v. toezeggingen 18bb7249 en 18bb7809
 • Afdoeningsvoorstel motie - Berndsen 'Heldere kaders voor verplicht budgetbeheer basis'
   

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 16 januari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Beantwoording schriftelijke vragen Lokale ondernemers goed voor de wijk
 • Participatie in Guide Plus Sustainable Investment Fund BV

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 17 januari
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Resultaten programma radicalisering en nieuwe aanpak
 • Onderzoek tasergebruik politie

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 17 januari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Vervolgstap Herstelplan Warmtebedrijf

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.