Commissiebericht

Commissievergaderingen 22 en 23 januari


Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 22 januari
Aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • 3e Voortgangsrapportage jaarrekening controle 2018
  • Startnotitie jaarrekeningcontrole 2019

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 23 januari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Initiatiefnota D66 e.a. 'Straatnamen, zet diversiteit op de kaart!'
  • Voortgangsrapportage Oranjebonnen en Natuurontwikkeling Bonnenpolder

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 23 januari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

  • Startdocument visie informele zorg
  • Het nieuwe Rotterdams Onderwijsbeleid
  • Afdoeningsvoorstel Motie Bokhove e.a. over Meer groene schoolpleinen in Rotterdam

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 23 januari
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Actieprogramma Integratie en Samenleven: Relax, dit is Rotterdam

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 23 januari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Stand van zaken Luchthavendossier (Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA))
  • Participatie in Guide Plus Sustainable Investment Fund B.V.

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.