Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 7 februari

Vorige week ontving u de genomen besluiten van de raadsvergadering van 31 januari. Hieronder leest u de genomen besluiten van de voortgezette raadvergadering op 7 februari.

De raad heeft…

...een interpellatiedebat gevoerd op verzoek van DENK naar aanleiding van het ontslag van wethouder Visser. Het college heeft een vooronderzoek ingesteld naar de aard van het document dat in openbaarheid is gekomen. De raadsbrede motie Geheimhouding op collegedocumenten ‘Voor het blok gezet’ opheffen is met algemene stemmen aangenomen;

…de geheimhouding van de bijlage inzake Herstelplan Warmtebedrijf bekrachtigd;

…een debat gevoerd met betrekking tot de voortgang inzake Herstelplan Warmtebedrijf en in het bijzonder ten aanzien van het indienen van wensen en bedenkingen overeenkomstig artikel 169 van de Gemeentewet. Het raadsvoorstel is aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.