Onderwerpen actualiteitenraad en buitengewone raadsvergadering

Donderdag 7 maart, 10.00 uur, raadzaal


Buitengewone raadsvergadering
Voorafgaand aan de actualiteitenraad is er een buitengewone raadsvergadering, waarin De heer A.H.P. (Arjan) van Gils wordt voorgedragen als kandidaat-wethouder. Naar verwachting wordt de heer Van Gils tijdens de vergadering benoemd en geïnstalleerd.

Voorafgaand aan de buitengewone raadsvergadering wordt de agenda vastgesteld. Dan wordt besloten of het door de oppositiepartijen aangevraagde interpellatiedebat over de uitkomst onafhankelijk feitenonderzoek gedeelde informatie Schiekadeblok aan de agenda wordt toegevoegd.

Bekijk hier de volledige agenda.

Actualiteitenraad
Aansluitend aan de buitengewone raadsvergadering vindt er een reguliere actualiteitenraad plaats. De volgende verzoeken zijn ontvangen om tijdens de actualiteitenraad te behandelen:

Actualiteiten

Regeling van werkzaamheden

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.