Commissiebericht

Commissievergaderingen 13 en 14 maart


Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 13 maart
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Rapport Rekenkamer Rotterdam 'Voor het blok gezet; onderzoek naar de erfpachtmaatregel Schiekadeblok'

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 13 maart
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • RvW Aanpak jongensprostitutie
 • Strategische visie Cultuur
 • Verkenning mogelijkheden nationaal cultureel wetenschappelijk instituut Rotterdam Zuid

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 13 maart
Aanvangstijd: 16.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Monitor Werk en Inkomen 3e tertaal 2018 en LeerWerkAkkoord Rotterdam

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 13 maart
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Raadsakkoord Energietransitie
 • Jaarverslag 2018 Havenbedrijf Rotterdam

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 14 maart
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgang aanpak problemen Landbouwbuurt
 • Raadsvoorstel lokaal vuurwerkverbod en mogelijkheid tot aanwijzen vuurwerkzones
 • Beantwoording vragen Van Baarle over 'Beveiliging islamitische instellingen'
 • Toegankelijkheid stembureaus

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 14 maart
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • NPRZ-Wonen

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.