Commissiebericht

Commissievergaderingen 19 en 20 maart


Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 19 maart
Aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • 4e Voortgangsrapportage jaarrekening controle 2018
  • 2e Boardletter Accountant

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: donderdag 21 maart
Aanvangstijd: 12.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Rapport Rekenkamer Rotterdam ‘Voor het blok gezet; onderzoek naar de erfpachtmaatregel Schiekadeblok' (vervolg  commissiebespreking van 13 maart j.l.)