Commissiebericht

Commissievergaderingen 27 en 28 maart


Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 27 maart
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Vaststelling grondexploitatie Supermarkt Noorderboulevard en 10 woningen
 • Verklaring van geen bedenkingen (tweede) verbinding Suurhoffbrug
 • Omgevingsvisie Rotterdam
 • Vaststelling kader recreatieschap Rottermeren
 • Verzakkingsproblematiek Tussenwater

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 27 maart
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Beantwoording schriftelijke vragen ‘Wij van WC-Eend’
 • Midtermreview Nota publieke gezondheid ‘Vitale Stad’ 2016-2020
 • Pilot frequentie laaggeluid GGD en DCMR
 • Burger-AED in Rotterdam
 • Programmaplan Lekker Fit! In de wijk

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 27 maart
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Uitvoeringsplan Schuldenaanpak Reset Rotterdam

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 27 maart
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • MIRT-verkenning Nieuwe Oeververbinding

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 28 maart
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Omissieregeling 2019
 • Voortgangsrapportage Hoekse Lijn februari en maart 2019
 • Beantwoording vragen Van der Velden over vertrekkende ambtenaren

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.