Commissiebericht

Commissievergaderingen 3 en 4 april


Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 3 april
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Verzakkingsproblematiek Tussenwater (vervolg bespreking 27 maart jl.)
 • Thuis in Rotterdam - Addendum Woonvisie 2030

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 3 april
Aanvangstijd: 11.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Raadsvoorstel Wijziging Verordening WMO-jeugd
 • Voortgang doelgroepenvervoer
 • Onder voorbehoud: Raadsvoorstel De Taalspiraal 'Beleidskader Taal in Rotterdam 2019-2022'

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 3 april
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Initiatiefvoorstel-Van Groningen ‘Ontgassen goed geregeld - Op naar een schone lucht zonder giftige gassen’
 • Initiatiefvoorstel-Van Groningen ‘De brede Rotterdamse MKB-toets’
 • Bedrijveninvesteringszone Nieuwe Binnenweg Delfshaven
 • Voortgang en evaluatie Actieplan Sociaal ondernemen

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 4 april
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Capaciteit, personele bezetting en werkbelasting politie in Rotterdam
 • Diversiteit bij de politie en beelden in de samenleving over de politie
 • Beantwoording schriftelijke vragen Verkoelen e.a. naar aanleiding van inspreker donderdag 14 maart over integriteit

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.