Commissiebericht

Commissievergaderingen 16, 17 en 18 april


Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 17 april
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Bestemmingsplan Hoek van Holland – Zuidwest
 • Programmawijziging nieuwbouw Lloydkwartier
 • Procedure verleende omgevingsvergunning Noordelijk Niertje
 • Voortgangsrapportage Hart van Zuid 2018

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 17 april
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • RvW Blanke meiden stromen niet door binnen MBO
 • Verordening Onderwijshuisvesting en eerste deel Integraal huisvestingsplan
 • RvW Tweedeling arm rijk in het onderwijs

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 17 april
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Deze week geen (inhoudelijke) openbare commissievergadering


Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 17 april
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Initiatiefvoorstel Modernisering Rotterdamse winkeltijden op zon- en feestdagen
 • Uitgangspunten Toerismebeleid

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 18 april
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Uitvoeringsprogramma Kleine kernen 2020-2030
 • Beantwoording vragen Smet e.a. budgetten bewonersinitiatieven
 • Citylab010 in 2019

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 18 april
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • NPRZ (Nationaal Plan Rotterdam-Zuid)

Commissie tot Onderzoek van Rekening
Datum: dinsdag 16 april
Aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie: SH7 (commissiezaal), stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarverslag 2018 en onderzoeksplannen 2019 Rekenkamer Rotterdam
 • 5e Voortgangsrapportage jaarrekening controle 2018
 • Opvolging aanbevelingen accountant en COR

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.