Commissiebericht

Commissievergaderingen 8 en 9 mei


Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 8 mei
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) project Nieuw Kralingen
 • Actieplan Middenhuur
 • Grondbeleid en marktbenadering projectmatige woningbouw

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 8 mei
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Uitvoeringsagenda Visie Informele Zorg

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 8 mei
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Monitor Rotterdamse aanpak statushouders en Duale trajecten voor inburgeraars
 • Toekomst sinterklaasfeest

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 8 mei
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Zienswijze Strategische agenda Metropoolregio Rotterdam - Den Haag
 • Zienswijze Begroting Metropoolregio Rotterdam - Den Haag
 • Zienswijze Begroting Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
 • Advies Vervoerplannen 2020 Metropoolregio Rotterdam - Den Haag

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 9 mei
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgang aanpak problemen Landbouwbuurt
 • Resultaten aanpak ondermijnende criminaliteit
 • Aanpak straatintimidatie

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 9 mei
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Derde Voortgangsrapportage Feyenoord City, Sociaal Economisch Programma en Herziene businesscase 2.0 plus onafhankelijke toets