Commissiebericht

Commissievergaderingen 29 mei

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 29 mei
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Grondbeleid en marktbenadering projectmatige woningbouw
 • Herziene grondexploitatie Maasranden Hoogvliet
 • Kadernota Vastgoed, onderdeel 5.1 Transparant Verkoopproces
 • Ruimtelijk raamwerk Merwe4Havens

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 29 mei
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Afronding project verdunning maatschappelijke opvangvoorzieningen 's Gravendijkwal
 • Gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam- Rijnmond
 • Jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de GR Jeugdhulp
 • Beleidskader Huiselijk geweld

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 29 mei
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022 Uit de knoop
 • Monitor discriminatie 2018 - politie-eenheid Rotterdam

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 29 mei
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Leidraad gebiedsaanpak aardgasvrij
 • Ambitiedocument Van zooi naar mooi – Rotterdam circulair
 • Afdoening moties CCS Kolencentrales
 • Beantwoording vragen Segers-Hoogendoorn over levensreddende laadpalen