Definitieve uitslag verkiezing Europees Parlement in Rotterdam

Op dinsdag 28 mei heeft de burgemeester van Rotterdam, de heer Aboutaleb, de definitieve uitslag van de verkiezing van het Europees Parlement in Rotterdam vastgesteld. De uitslag is als volgt:

Definitieve uitslag verkiezing Europees Parlement in Rotterdam

Aantal kiesgerechtigden in Rotterdam: 460.651

Aantal uitgebrachte stemmen: 155.506
Het aantal blanco stemmen is: 345
Het aantal ongeldige stemmen is: 643
Het aantal volmachten is: 17.598

De totale opkomst voor de verkiezing van het Europees Parlement 2019 in Rotterdam is: 34%. De opkomst in 2014 was in Rotterdam 28,3%.

Het volledige proces-verbaal is in de loop van de dag te vinden op: www.rotterdam.nl/verkiezingen.