Commissiebericht

Commissievergaderingen 17, 19 en 20 juni


 

Subcommissie Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)
Datum: maandag 17 juni
Aanvangstijd: 17.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Advisering over 3-maandsrapportage 2019 en Jaarverslag 2018
 • Herziening statuten van BOOR

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 19 juni
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Visie Openbare Ruimte 2019-2029
 • Grondstoffennota 2019-2022
 • Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2020 Recreatieschap Rottemeren
 • Starten grondexploitatie voor sloop en nieuwbouw 52 woningen in Carnisse
 • Uitvoeringskrediet nieuwbouw Leuvepaviljoen
 • Bestemmingsplan Schiebroek

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 19 juni
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Raadsvoorstel Uitgangspuntennote Cultuurplan
 • Verordening Onderwijshuisvesting en eerste deel Integraal Huisvestingsplan (IHP)
 • Raadsvoorstel Plan van Scholen
 • Advies Subcommissie BOOR over Raadsvoorstel 3 maandsrapportage en eerste voortgangsrapportage 2019

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 19 juni
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: zaal Oudehaven (4.6) stadhuis

Commissievergadering

 • Meerjarig beleidskader participatiewet 2019-2022
 • Doorontwikkeling aanpak tegenprestatie en afdoening motie 'ik zie weer pretjes in je ogen'
 • Monitor Discriminatie 2018 - Politie-eenheid Rotterdam

 


Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 20 juni
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2018
 • De betrokken stad
 • Eindrapport programma Oost

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (extra vergadering)
Datum: donderdag 20 juni
Aanvangstijd: 16.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • MIRT-Verkenning Oeververbinding Rotterdam

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 20 juni
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2018
 • Warmtebedrijf

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.