PERSUITNODIGING

Lancering subsidieregeling taal, rekenen en digitale vaardigheden

Wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit, jeugd en taal maakt de nieuwe subsidieregeling taal, rekenen en digitale vaardigheden bekend. De regeling loopt van 1 juli 2019 tot en met 2022.

Met de nieuwe subsidieregeling kan financiële steun van de gemeente gevraagd worden voor projecten om laaggeletterdheid aan te pakken, beter te leren rekenen of digitale vaardigheden te verbeteren. Ook is er geld beschikbaar voor het trainen van taalvrijwilligers.
Tijdens de lancering van de regeling kunnen eerste ideeën voor projecten al direct besproken worden met taalambassadeurs.

Datum: Donderdag 4 juli 2019
Tijd: 15.30-18.30 uur
Plaats: Evenementenlocatie Boompjes Rotterdam
Boompjes 701, Rotterdam

15.30-16.00 Inloop
16.00-16.10 Opening met interview Bram Dingemanse
16.10-16.25 Vraaggesprek met wethouder Judith Bokhove
16.25-16.30 Feestelijke lancering
16.30-17.10 Omdenken: test uw idee met taalambassadeurs!
17.10-17.15 Afsluiting
17.15-18.30 Borrel