Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 27 juni, 10.00 uur, raadzaal


De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen.

Interpellatiedebat

Verzoek om beraadslaging

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.