Commissiebericht

Commissievergaderingen woensdag 9 en donderdag 10 oktober

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte

 • Datum:                     woensdag 9 oktober
 • Aanvangstijdstip:      09.30 uur
 • Locatie:                     zaal 7, stadhuis

Commissievergadering 

 • Toekomst flatgebouwen Oost-Sidelinge
 • Geactualiseerde nota Dierenwelzijn 2019-2022
 • Kapitaalgoederennota
 • Uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022 en toekomstperspectief Nieuwe Maas

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

 • Datum:                  woensdag 9 oktober
 • Aanvangstijdstip:  09.30 uur
 • Locatie:                 raadzaal

Commissievergadering

 • Voortgang Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en verbeterplan
 • Beleidsvisie Pop
 • Film en mediavisie
 • Halbaarheidsonderzoek cultuurcampus op Zuid
 • Collegebrief Rotterdamse Culturele Basis

----------------------------------------------------------------------------------------------

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit

 • Datum:                    woensdag 9 oktober
 • Aanvangstijdstip:    19.45 uur
 • Locatie:                   zaal 7, stadhuis

Commissievergadering

 • Invoering Opt-in systeem ongeadresseerd drukwerk
 • Fietskoers 2025

-------------------------------------------------------------------------------------------

Commissie Veiligheid en Bestuur

 • Datum:                  donderdag 10 oktober
 • Aanvangstijdstip:  14.00 uur
 • Locatie:                 raadzaal, stadhuis

Commissievergadering

 • Actieplan woonoverlast 2019-2023
 • Regeling van Werkzaamheden aanpak asociaal gedrag
 • Initiatiefvoorstel Karremans 'Integrale aanpak bezorgaso's'

---------------------------------------------------------------------------------------------

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën

 • Datum:                 donderdag 10 oktober
 • Aanvangstijdstip: 19.30 uur
 • Locatie:                 zaal 7, stadhuis

Commissievergadering

 • Vijfde wijziging subsidieverordening
 • Rekenkamer-rapport 'Warmte zonder leiding'

----------------------------------------------------------------------------------------------