Commissiebericht

Commissievergadering 16 oktober

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit

Datum:   woensdag 16 oktober

Tijd:        19.30 uur

Plaats:   Stadhuis, raadzaal

Commissievergadering

Stand van zaken detailhandel

Gebiedsaanpak aardgasvrij Heindijk