Commissiebericht

Begrotingscommissies op 30 en 31 oktober


Op woensdag 30 oktober en donderdag 31 oktober vergaderen de raadscommissies over de Begroting 2020 en de 2e herziening Begroting 2019. Inspreken tijdens deze vergaderingen is niet mogelijk. Insprekers konden gebruik maken van het inspreekmoment op woensdag 16 oktober.

Hieronder een overzicht van de data, tijden en locaties. Daarnaast staat er op de agenda van een aantal commissies nog andere onderwerpen vermeld.

DATUM COMMISSIE

Woensdag 30 oktober
9.30 - 14.00 uur
zaal 7

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)

Woensdag 30 oktober
9.30 - 14.30 uur
raadzaal

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS)

Woensdag 30 oktober
15.00 - 19.00 uur
zaal 7

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie,
Schuldenaanpak en Armoedebestrijding (WIISA)

Extra agendapunten:

  • Voortgangsrapportage Relax
  • Voortgang armoedeaanpak 'Uit de knoop'
  • Monitor Werk en Inkomen 2e tertaal 2019

Woensdag 30 oktober
19.30 - 22.30 uur
raadzaal

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid,
Economie en Mobiliteit (EDEM)

Extra agendapunt:

  • Uitvoeringsplan Energietransitie

Donderdag 31 oktober
13.00 - 19.00 uur
raadzaal

Commissie Veiligheid en Bestuur (VB)

Extra agendapunt:

  • Inspectierapport naar de aanpak van de
    stalking door Bekir E

Donderdag 31 oktober
19.00 - 23.00 uur
zaal 7

Commissie Majeure Projecten, Organisatie
en Financiën (MPOF)

Extra agendapunt:

  • Rekenkamer rapport 'Warmte zonder leiding'
  • Laatste ontwikkelingen Warmtebedrijf

Verandering opzet raadsbehandeling Begroting 2020
De gemeenteraad behandelt de begroting dit jaar in één dag op donderdag 7 november. Wanneer het niet lukt om de debatten voor 01.00 uur af te ronden, worden de stemmingen uitgesteld tot dinsdag 12 november. Op deze manier ontstaat er ruimte op de agenda om op dinsdag 12 november enkele andere grote onderwerpen te bespreken. De agenda is een week voor de vergadering beschikbaar.


De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.