Genomen besluiten gemeenteraad

Dinsdag 12 november


De gemeenteraad heeft…

…een debat gevoerd naar aanleiding van het ‘Inspectieonderzoek naar de aanpak van de stalking door Bekir E.’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie in de zaak Hümeyra. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Warmte zonder leiding, onderzoek naar de governance van het Warmtebedrijf’. Het raadsvoorstel is aangenomen. Daarnaast is de motie ‘Enquête Warmtebedrijf‘ (raadsbreed ingediend) met algemene stemmen aangenomen. Deze motie roept op tot het houden van een raadsenquête. Op 30 januari 2020 neemt de raad een definitief besluit met betrekking tot de verdere uitvoering van deze raadsenquête.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezondenen kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.