Isabelle Broeders voorgedragen als nieuwe griffier


Het presidium van de gemeenteraad heeft besloten om mevrouw drs. I.C.M (Isabelle) Broeders voor benoeming voor te dragen als nieuwe griffier van Rotterdam. De gemeenteraad beslist op 28 november over haar benoeming.

Er heeft een uitvoerige wervings- en selectieprocedure plaatsgevonden onder leiding van de werkgeverscommissie van het presidium. De werkgeverscommissie werd hierbij ondersteund door twee adviescommissies vanuit de raad en de griffie.

Mevrouw Broeders bleek uiteindelijk de beste griffier voor Rotterdam.

Isabelle Broeders (48 jaar) studeerde psychologie en is sinds 2010 secretaris van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Eerder werkte zij onder meer ​als talentmanager bij het partijbureau van deze partij en ​bekleedde zij diverse HR-functies in het bedrijfsleven. In Rotterdam zal ze als raadsgriffier verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van de gemeenteraad en leiding geven aan de griffie.