Commissiebericht

Commissievergaderingen 10 en 11 december


Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 10 december
Aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • 4e Voortgangsrapportage jaarrekening 2019

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: dinsdag 10 december
Aanvangstijd: 21.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Warmtebedrijf

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 11 december
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Rekenkamerrapport 'Een wereld te winnen', over acquisitie van internationale bedrijven
  • Acquisitiebeleid
  • Initiatiefvoorstel Van der Velden over Proefdiervrije innocatie
  • Actieprogramma Up! Rotterdam 2019--2023