Commissiebericht

Commissievergaderingen 21, 22 en 23 januari


Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 21 januari
Aanvangstijd: 19.45 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • 5e Voortgangsrapportage jaarrekening 2019
 • Startnotitie jaarrekeningcontrole 2020

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 22 januari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 •  Ruimtelijk en programmatisch toetsingskader unsolicited proposal Parkhaven

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 22 januari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Afdoeningsvoorstel initiatiefvoorstel Smet e.a. over Behoud architectuurgebonden (wederopbouw) kunst
 • Raadsvoorstel over vaststellen Regiovisie Geweld hoort nergens thuis
 • Uitvoeringsagenda Bouwen aan een toekomst zonder geweld

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 22 januari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Nota reikwijdte en detailniveau Oeververbinding
 • Parkeerbeleid

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 23 januari
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Terugblik jaarwisseling
 • Nadere regels Citylab010
 • Herijking verdeelmodel budgetten gebieden

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.